poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Będzin, Włodowice 12 do 15 sierpień 2017

Będzin, Włodowice 12 -15 sierpień 2017 roku.

Jest sobota 12 sierpnia ruszam w deszczu do Będzina. W planie mam zwiedzenie Zamku w Będzinie, Pałacu Mierosławskich oraz Pałacu ( ruin ) we Włodowicach. W sumie to taki wyjazd wokół komina bo raptem to 52 km od domu.
Muro­wa­ny za­mek w Bę­dzi­nie zbu­do­wa­ny zo­stał w miej­scu wcze­sno­śre­dnio­wiecz­ne­go gród­ka Ban­de­n, znisz­czo­ne­go przez na­jazd ta­tar­ski w roku 1241 i od­bu­do­wa­ne­go kil­ka­dzie­siąt lat póź­niej w   po­sta­ci drew­nia­no­-ziem­nych wa­łów z ka­mien­nym stoł­pem, wie­żą ostat­niej na­dziei, za­ląż­kiem no­wej kró­lew­skiej for­te­cy. Prze­kształ­ce­nie drew­nia­ne­go dwo­ru w mu­ro­wa­ny za­mek na­stą­pi­ło                 przy­pusz­czalnie w pierw­szej po­ło­wie XIV stu­le­cia z ini­cja­ty­wy kró­la Kazimierza Wielkiego, za­pew­ne w celu ochro­ny za­chod­niej gra­ni­cy Pol­ski. Według niektórych źródeł Zamek w Będzinie jest częścią Szlaku Orlich Gniazd.


 Zamek w Będzinie.

Informacja o Zamku i Będzinie.
Marek zwiedza a ja stoję i czekam.

Po zwiedzeniu Zamku udaję się zwiedzić Pałac Mieroszewskich.  Pałac został wzniesiony przez Kazimierza Mieroszewskiego w 1702 r. Jest wzorowany na ówczesnych pałacach francuskich. W latach 30. XIX w. przejęła go rodzina Siemieńskich, następnie rodzina Mycielskich, a po powstaniu styczniowym w posiadanie pałacu wszedł śląski potentat przemysłowy – Christian Gustaw Von Kramsta. Od 1890 r. do wybuchu II wojny światowej w 1939 r. pałac był własnością Towarzystwa Kopalń i Hut Sosnowieckich, znajdowały się w nim biura oraz mieszkania administracji Towarzystwa. Podczas II wojny światowej pałac zajęło przedsiębiorstwo Sosnowitzer Bergwerks und Hutten A.G., w 1945 roku został przejęty przez Spółdzielnię Rolniczą, która gospodarowała w nim do lat 50. XX w. W związku z przygotowaniami do uroczystości 600-lecia Będzina pałac poddano częściowej konserwacji.  W marcu 1982 r. zakończono prace konserwacyjne. Obecnie pałac jest częścią Muzeum Zagłębia. We wnętrzu znajdują się zbiory archeologiczne, etnograficzne oraz historyczne.

 Część ekspozycji ( niestety była wycieczka starszych osób którzy wbijali mi się w kadr to jedno zdjęcie bez nich ).


Widok z  Pałacu na Zamek.

Następnym punktem wyjazdu był Płac we Włodowicach
Pierwotnie był tu modrzewiowy dwór należący do rodziny Firlejów, spalony podczas potopu szwedzkiego. Na jego miejscu w drugiej połowie XVII wieku (prawdopodobnie w latach 1669-1681) kasztelan krakowski Stanisław Warszycki wzniósł murowany pałac w stylu polskiego baroku.  Pierwotny piętrowy budynek, podpiwniczony i kryty dachem mansardowym był przebudowywany w kolejnych stuleciach, nie tracąc jednak swojego barokowego charakteru. Od frontu ulokowany był dziedziniec, za budynkiem rozciągał się natomiast ogród, co sprawia. W XVIII w. pałac należał do rodziny Męcińskich, którzy zmienili wystrój wnętrz, nadając im wygląd klasycystyczny.  W wieku XIX przeszedł w ręce rodziny hrabiów Poleskich. Michał Antoni Kazimierz Poleski, przyrodnik, uczestnik powstania styczniowego, który osiadł we Włodowicach ok. 1870 r. i utworzył tu wyższą szkołę agronomiczną z laboratorium chemicznym i fizycznym, obszerną biblioteką oraz kolekcją minerałów i okazów flory jurajskiej. Najprawdopodobniej na przełomie XIX i XX wieku dokonano przebudowy, która nadała budowli cechy neogotyckie. Na skutek XX-wiecznych pożarów oraz wieloletnich zaniedbań pałac znajduje się w stanie ruiny.
Ponieważ pałac jest ruiną i grozi zawaleniem to zrobiłem parę zdjęć z zewnątrz.
Po obejrzeniu pałacu jadę na zalew we Włodowicach. oddaję się wypoczynkowi uprawiam tzw. leżing. Troszkę spaceruję nad zalewem. Ruszyłem się coś zobaczyć, parę widoczków na Jurę:Kościół we Kościół Św. Bartłomieja Apostoła Włodowicach.

 
Strach pilnuje krowy.

Kamperek na zalewem.
Wyjazd udany mimo że blisko domu. Najważniejsze że odpocząłem.
  

2 komentarze:

 1. ciekawe miejsca, nie słyszalam o nich wcześniej ;)
  Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
 2. Świetny pomysł na wycieczkę z rodzinką ! ;p

  ________________________
  http://dethleffs-polska.pl/

  OdpowiedzUsuń